Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

1L 1000ml King piwo ilkinji gezek Hytaý bazarynda satylyp bilner

1

 

Karlsberg Germaniýada 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Rexam-yň (Ball Corporation) iki litrlik bir litr gapyny Günbatar Europeewropa getirýän täze korol ölçegli piwo öndürdi.

“Ball Corporation” tarapyndan öndürilen 32oz (946ml) şuňa meňzeş ölçeg Demirgazyk Amerikanyň bazarynda has meşhurdyr.

“1L King” senetçilik piwo gaplamalarynda has meşhur bolup biler, indi bolsa Hytaý bazaryna çykarys.

Bize sorag ibermekden çekinmäň!

 

 

 


Iş wagty: 11-2022-nji fewral