Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Biz hakda

1

Biz Hytaýda altydan gowrak ussahanasy bolan global paýlaýjy we gaplaýyş çözgüt kompaniýasydyrys.Içgi bilen üpjün etmek üçin alýumin gaplar, möhürleýji maşynlar, piwo kegleri, hodler we ş.m. ýaly içgiler bilen üpjün etmek üçin ERJIN Pack-a başlaýarys.

Içgileriňizi bankalarda paýlaşmak üçin piwo, çakyr, sidr, sowuk dem alýan kofe, ösümlik çaýy, kombucha, gazlandyrylan suw, mineral suw öndürýärsiňizmi, uly ýa-da kiçi bolsa-da, siziň bilen işlemek mertebedir. şiresi, energiýa içgileri, gazlandyrylan içgiler, gazly suw, gaty seltzer, kokteýller we ş.m.

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. Alýuminiý bankalary tejribeli eksport ediji, 16 ýyllyk bankalarymyzy dünýädäki 75-den gowrak ýurda we sebite ýetirýär;
2. Budweiser, Heineken, Coca Cola, Tsingtao piwo, Monster Energy we ş.m. ýaly ýokary içgi markalaryny üpjün ediji;
3. Müşderini doly kategoriýaly alýumin gaplar bilen üpjün edip biljek 8 dürli zawodda dürli ösen önümçilik liniýalary;
4. Önümçilik kuwwaty: ýylda 7 milliard banka;
5. Müşderiniň şahsylaşdyrylan talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli çap effektlerini bermek;
6. Içgini doldurmak üçin professional satuwdan we satuwdan soň maslahat.