Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Kompaniýa habarlary

 • 1L 1000ml King beer can first launched in China market

  1L 1000ml King piwo ilkinji gezek Hytaý bazarynda satylyp bilner

  Karlsberg Germaniýada 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek Rexam-yň (Ball Corporation) iki litrlik iki litrlik Günbatar Europeewropa getirýän täze korol ölçegli piwo öndürdi. Demirgazyk Amerikanyň bazarynda meşhur....
  Koprak oka
 • How Aluminum Can Help You Have a More Sustainable Summer

  Alýuminiý tomusyň has durnukly bolmagyna nädip kömek edip biler

  Resmi tomus bolansoň, aşhanaňyzda köp mukdarda alýumin öndürip başlandygyny görüp bilersiňiz.Haçan-da zatlar gyzanda, serginlediji, buzly sowuk içgiler tertipli bolýar.Ajaýyp habar, alýumin piwo, gazlandyrylan we gazly suw bankalary aňsatlyk bilen gaýtadan işlenýär, şonuň üçin eliňizi aýlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Welcome to 2021 Spring Canton Fair Online

  2021-nji ýylyň bahar kanton ýarmarkasyna hoş geldiňiz

  Kanton ýarmarkasynyň 129-njy sessiýasy indi onlaýn ýagdaýda açyldy.15-nji aprelden 24-nji aprel aralygynda geçirilýär.Jinan Erjin Import & Export Co., Ltd., Kanton ýarmarkasynyň her sessiýasyna hemişe gatnaşýar.Sahypamyzy görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys, displeý pate aşakdaky ýaly: ht ...
  Koprak oka
 • Alýumin 2020-nji ýylda satuw we isleg artyp biler

  2020-nji ýyl bütin dünýäde diýen ýaly kyn ýyl boldy.Hytaýda içerde galmak üçin has köp adam ulanylýardy, ýöne bu tikinler alýumininiň talap edip biljek täsirine täsir etmeýär.Şol bir wagtyň özünde, alýuminiý senetçilik kärhanalaryndan başlap, global alkogolsyz içgi öndürijilerine çenli kynçylyk çekip biler ...
  Koprak oka
 • Uzak Gündogarda Russiýanyň bazaryny açyň

  2020-nji ýylyň awgust aýynda “Gara gözellik” piwo önümçiliginiň ilkinji partiýasy Russiýanyň Uzak Gündogar bazaryna üstünlikli getirildi.JINBOSHI piwo kärhanasynyň meşhur piwo markasy hökmünde “Black Beauty” piwo Russiýa bazaryna ilkinji gezek çykýar.Soňky ýyllarda ýokary hilli piwo islegi ...
  Koprak oka
 • Täze geliş, 355ml alýumin gaplar

  Hytaýdan iki bölek alýuminiý bankalary iň köp eksport edijileriň biri hökmünde biz ERJIN CAN, piwo / içgi paketiňizi bankada goldamak üçin tejribeli we hünärmen.Bu gap piwo, çakyr, alkogolsyz içgiler, energiýa içgileri, şireler, çaý, kofe, gazly suw we ş.m. üçin giňden ulanylýar we biz ...
  Koprak oka
 • Jinan Erjiniň 127-nji onlaýn kanton ýarmarkasynda sergisi

  Her ýyl Kanton ýarmarkasy dünýäniň dürli künjeginden alyjylary haryt, çeşme üpjün ediji we tejribe alyşmak üçin Guanç Guangzhououda ýygnanmaga çekýär."Hytaýyň 1-nji sergisi" hökmünde bellidir.COVID-19-yň dünýä ýaýramagy sebäpli 127-nji Kanton ýarmarkasy onl ...
  Koprak oka