Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

Ball Newadada ABŞ-nyň täze içgisini ekip biljekdigini yglan etdi

WESTMINSTER, Kololo.Köp ugurly zawod 2022-nji ýylyň ahyrynda önümçilige başlar we doly işe başlanda 180-e golaý önümçilik işini döreder diýlip garaşylýar.

 

"Demirgazyk Las Wegasdaky täze zawodymyz, çäksiz gaýtadan işlenip bilinýän alýumin gaplar portfelimize bolan islegi çaltlaşdyrmak üçin Ballyň iň soňky maýa goýumy" -diýip, Demirgazyk we Merkezi Amerikanyň Ball içgileriniň gaplanyşygynyň prezidenti Katlin Pitre aýtdy."Täze zawod, strategiki global hyzmatdaşlarymyz we sebitleýin müşderilerimiz bilen baglaşylan göwrümli köp ýyllyk şertnamalar bilen goldanýar we alýumin içgilerini has durnukly gaplamak üçin müşderilere we sarp edijilere zerurlyklary üpjün etmek üçin 10 sany gözýetimimizi dowam etdirer."

 

Ball, birnäçe ýyl bäri Demirgazyk Las Wegasdaky desgasyna takmynan 290 million dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär.Zawod dürli içgi müşderilerine dürli innowasiýa ölçeglerini hödürlär.Tükeniksiz gaýtadan işlenip bilinýän we ykdysady taýdan gymmatly, alýumin gaplar, çüýşeler we käseler materiallaryň bolup bilýän we hakykatda gaýtalanyp boljak hakyky tegelek ykdysadyýetini üpjün edýär.

bd315c6034a85edf1b960423f2b17425dc547580


Iş wagty: 30-2021-nji sentýabr