Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

200 SOT gaplap bilýär

Gysga düşündiriş:

“Stay-On Tab” (SOT) bilen alýuminiý ujy içgi bankalarynda giňden ulanylýar, sebäbi goýmanyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tab açylandan soň aýrylmaýar.
Dürli mazmun we doldurma şertleri üçin dürli diametrlerde we dykyzlyk ölçeglerinde dürli uçlary üpjün edýäris.

Yzygiderli üpjünçilik: kümüş SOT 200 B64 gapak ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

# 200 Diametri Alýumin SOT B64 görnüşini gutaryp biler

 

 • Aw Çig mal: Alýumin garyndysy 5182
 • ◇ Ahyrky ululygy: Φ200
 • ◇ Ahyrky görnüşi: B64
 • ◇ Açyk görnüş: SOT (galmagyň görnüşi)
 • Ating Örtük: Epoksi
 • Cur Daşarda egrilen dia: 57.03 ± 0,25mm
 • Or Reňk warianty: Altyn, Gara, Gök ýa-da beýleki kesilen reňkler (gabyk we tab üçin)
 • ◇ Logotip opsiýasy: goldaw nagşy, QR kody, gabykda we tabda çap edilýän harplar;gabygyna oýulan ýa-da nagyşlanan harplar.
 • ◇ Gaplamak: 560pcs / ýeň X 17 ýeňli / gatlak X 18 oýunçy / palet = 171,360pcs / palet
 • Lic Goýmalar: 2 bölek alýumin ýa-da PET bankalar

 

Has giňişleýin maglumat üçin spesifikasiýalarymyzy göçürip alyň we soraglaryňyzy goýuň, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

PACKING LIDS
can lids

ALUMINUM gutaryp biler

 

Diametri Açyň Içerki astar Gyrasy
SOT RPT Aňsat gabyk Epoksi BPANI B64 CDL
200      
202
206      
209      

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň