Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-13256715179

202 SOT ýapyp biler

Gysga düşündiriş:

“Stay-On Tab” (SOT) bilen alýuminiý ujy içgi bankalarynda giňden ulanylýar, sebäbi goýmanyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tab açylandan soň aýrylmaýar.
Dürli mazmun we doldurma şertleri üçin dürli diametrlerde we dykyzlyk ölçeglerinde dürli uçlary üpjün edýäris.

Yzygiderli üpjünçilik: kümüş SOT 202 B64 gapak, CA 10 ştatda oýulan gapaklar, altyn SOT 202 B64 gapaklar, kümüş SOT 202 CDL gapaklar ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

# 202 Diametri Alýumin SOT B64 görnüşini gutaryp biler

 

 • Aw Çig mal: Alýumin garyndysy 5182
 • ◇ Ahyrky ululygy: Φ202
 • ◇ Ahyrky görnüşi: B64
 • ◇ Açyk görnüş: SOT (galmagyň görnüşi) LOE
 • Ating Örtük: Epoksi (Wariant: BPANI)
 • Cur Daşarda egrilen dia: 59.44 ± 0,25mm
 • Or Reňk warianty: Altyn, Gara, Gök ýa-da beýleki kesilen reňkler (gabyk we tab üçin)
 • ◇ Logotip opsiýasy: goldaw nagşy, QR kody, gabykda we tabda çap edilýän harplar;gabygyna oýulan ýa-da nagyşlanan harplar.Mysal üçin, 10 sany gapak örtülen
 • Cking Gaplamak (1-nji wariant): 500pcs / ýeňli X 19 ýeňli / gatlak X 19 oýunçy / palet = 180,500pcs / palet
 • Cking Gaplamak (2-nji wariant): 600pcs / ýeň X 17 ýeňli / gatlak X 19 oýunçy / palet = 193,800pcs / palet
 • Lic Goýmalar: 2 bölek alýumin ýa-da PET bankalar

 

Has giňişleýin maglumat üçin spesifikasiýalarymyzy göçürip alyň we soraglaryňyzy goýuň, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

PACKING LIDS
can lids

ALUMINUM gutaryp biler

 

Diametri Açyň Içerki astar Gyrasy
SOT RPT
Aňsat gabyk Epoksi BPANI B64 CDL
200
202
206
209

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň